Изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали

Мед

 • чиста /съдове тръби/
 • кабели с изолации
 • медни стружки и др.

Алуминий

 • сборен
 • кабели с изолация
 • кабели без изолация
 • дограма, профили
 • радиатори, лайсни и др.

Бронз/месинг

 • сборен
 • радиатори МПС
 • стружки и др.

Неръждаема стомана

Олово

 • кабели, тръби, ламарина и др.

Цинк

ЦАМ

Акумулатори

 • Оловни /с киселина/
 • Никелкадмий /цели/

Електродвигатели

Метални опаковки

 • Кен, кутии, капачки и др.

Желязо

 • Под 4мм/над 4 мм

Чугун

 

Приемането и предаването на отпадъци от юридически лица на площадките на "Булкредо " ЕООД се извършва съгласно чл.8 ал.1 и чл.39 ал.1 от ЗУО, въз основа на сключен договор и сертификат за произход по образец.

Приемането и предаването на отпадъци от физически лица на площадките на "Булкредо " ЕООД се извършва въз основа на сключен договор, представяне на лична карта и съгласно чл.39 ал.2 от ЗУО и попълнена Декларация за произход по образец.