Демонтаж на съоръжения

В „Булкредо„ ЕООД работят опитни специалисти, извършващи и услуги по демонтаж на излязло от употреба оборудване и съоръжения на юридически и физически лица. Предлагаме изкупуване на отпадъците получени вследствие на демонтажа. Разполагаме с необходимата техника за товаренето и извозването им. Възползвайте се от комплексната професионална услуга, която предлагаме.