Транспортни услуги

Чрез „Бултранс Инвест„ ЕООД се извършват услуги по транспортиране на товари. За извършване на дейността дружеството притежава Лиценз за международен превоз на товари от Министерството на транспорта. За извършване на превоз на отпадъци „Бултранс Инвест„ ЕООД притежава Регистрационен документ от РИОСВ Варна за транспортиране на отпадъци.

Фирмата разполага със собствен автопарк, включващ лекотоварни автомобили за превоз на пътници и товари, специализирана техника за товарене и транспортиране на отпадъци, техника за товаро- разтоварна дейност, както и специализирана техника за сметоизвозване.